Tuyển Dụng

Là một công ty uy tín trong ngành nhôm kính, Wisdom Window tuyển dụng những nhân tài và đầu tư vào sự phát triển của họ. Chúng tôi khuyến khích nhân viên luôn luôn học hỏi, và soạn thảo các chương trình huấn luyện để giúp nhân viên phát triển kĩ năng và phát huy hết khả năng. Chúng tôi đầu tư vào kiến thức của nhân viên, đưa ra những cư hội huấn luyện và những sự tương tác với lãnh đạo để phát triển nhân viên của chúng tôi một cách toàn diện.

Wisdom Window rất tự hào là một công ty tạo ra một môi trường làm việc giúp nhân viên luôn luôn học hỏi. Chúng tôi nuôi dưỡng một văn hóa lãnh đạo thông qua những hệ thống và chính sách giúp đỡ việc trao đổi thông tin một cách thẳng thắn, hỗ trợ đời sống cá nhân của nhân viên và gia đình, và bảo đảm sức khỏe và sự an toàn của nhân viên.